خلاصه مشخصات

سیستم تخلیه توربوجت یا سه شوتینگ
سیستم فلاش دو زمانه
آکس تخلیه 26 سانتیمتر
اندازه خروجی 6 سانتیمتر
نوع درب نشیمن آرام بند

آخرین محصولات مشاهده شده