خلاصه مشخصات

سیستم تخلیه توربوجت یا سه شوتینگ
سیستم فلاش دو زمانه
آکس تخلیه 22 سانتیمتر
اندازه خروجی 690 سانتیمتر
نوع درب نشیمن آرام بند

آخرین محصولات مشاهده شده