خلاصه مشخصات

طول 150
عرض 70
محدوده طول بیشتر از 140
محدوده عرض کوچکتر از 80

آخرین محصولات مشاهده شده