خلاصه مشخصات

طول 180
ارتفاع 75
محدوده طول بیشتر از 140
محدوده عرض بیشتر از 100