خلاصه مشخصات

ظرفیت (نفر) 2
طول 120
عرض 105
اندازه های بیرون (cm) 120x105
اندازه های درون (cm) 111x96

آخرین محصولات مشاهده شده