خلاصه مشخصات

ظرفیت (نفر) 4
اندازه های بیرون (cm) 180x120
اندازه های درون (cm) 171x111
دمای حداکثر (درجه ی سانتیگراد) 60
حداکثر زمان شمارش معکوس (دقیقه) 100

آخرین محصولات مشاهده شده