خلاصه مشخصات

ظرفیت (نفر) 1
اندازه های بیرون (cm) 90x90
اندازه های درون (cm) 81x81
دمای حداکثر (درجه ی سانتیگراد) 60
حداکثر زمان شمارش معکوس (دقیقه) 100

آخرین محصولات مشاهده شده