خلاصه مشخصات

ظرفیت (نفر) 6
اندازه های بیرون (cm) 300x250
اندازه های درون (cm) 291x241
دمای حداکثر (درجه ی سانتیگراد) 60
حداکثر زمان شمارش معکوس (دقیقه) 100

آخرین محصولات مشاهده شده