خلاصه مشخصات

عرض 51 سانتیمتر
طول 100 سانتیمتر
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
عمق لگن بزرگ 22 سانتیمتر
عمق لگن کوچک 15 سانتیمتر

محصولات مرتبط

آخرین محصولات مشاهده شده