خلاصه مشخصات

عرض 51 سانتیمتر
طول 116 سانتیمتر
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
عمق لگن بزرگ 22 سانتیمتر
عمق لگن کوچک 18 سانتیمتر

آخرین محصولات مشاهده شده