خلاصه مشخصات

عرض 60 سانتیمتر
طول 100 سانتیمتر
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
عمق لگن بزرگ 22 سانتیمتر
عمق لگن متوسط 18 سانتیمتر

آخرین محصولات مشاهده شده