خلاصه مشخصات

طول 120
عرض 70
ارتفاع 53
محدوده طول کوچکتر از 140
محدوده عرض کوچکتر از 80

آخرین محصولات مشاهده شده