خلاصه مشخصات

سیستم تخلیه آبشاری
سیستم فلاش دو زمانه
آکس تخلیه 20.5 سانتیمتر
اندازه خروجی 8 سانتیمتر
نوع درب نشیمن آرام بند

آخرین محصولات مشاهده شده