خلاصه مشخصات

سیستم تخلیه
سیستم فلاش تک زمانه
آکس تخلیه سانتیمتر
اندازه خروجی سانتیمتر
نوع درب نشیمن آرام بند

آخرین محصولات مشاهده شده