خلاصه مشخصات

ظرفیت (نفر) 3
اندازه های بیرون (cm) 150x110
اندازه های درون (cm) 141x101
دمای حداکثر (درجه ی سانتیگراد) 60
حداکثر زمان شمارش معکوس (دقیقه) 100

آخرین محصولات مشاهده شده