خلاصه مشخصات

طول 130
عرض 70
ارتفاع 57
محدوده طول کوچکتر از 140
محدوده عرض کوچکتر از 80

آخرین محصولات مشاهده شده